Ergenlik Döneminde Özgüven Eksikliği ve Buna Bağlı Olarak Ortaya Çıkabilecek Davranışlar

 

Ergenlik dönemiyle ilgili çokça yazdık, çizdik. Bir eşiktir, dedik. Çocukluk ve yetişkinlik arasında bir köprü niteliği taşır, dedik. Ancak çoğu zaman, bu dönemin temel özelliklerini ifade ederken, kitabi söylemlere, makale diline bağlı kalarak, meselenin aslını ifade eden niteliklere hakkını vererek değinmedik.

Ergenlik dönemi bireyin, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan birçok değişim geçirdiği, zaman zaman bu değişimlere ayak uydurmakta güçlük çektiği ve bu sebepten bazen saldırgan davranışlar sergilediği bir süreçtir.  Bu saldırganlık eğilimi, agresif davranışlar, bireyin “bireyselleşmeye” çalıştığı bu dönemde, karşısına çıkan engellerle baş etme yöntemlerini geliştirmesine katkı sağlayacak ama bu