YAZI DİZİSİ: EBEVEYN TUTUMLARININ BİREYİN SOSYAL GELİŞİMİNE ETKİLERİ I

Ergenlik dönemindeki bir gençle iletişim kurmak neden zordur? Ebeveyn olarak bu zorlukları aşmak için ne gibi yöntemler izleyebiliriz? Soruların cevabı aile yapısı, kültürel kodlar, bireysel farklılıklar gibi birçok parametreye bağlı olarak değişebilir. Ama değişmeyecek bir şey vardır ki o da bu gelişim dönemindeki bir bireyin en çok ebeveynlerin birbirlerine karşı sergiledikleri tutumlardan etkilendiğidir. Bu durum yalnızca ergenlik dönemi için değil, diğer gelişim dönemleri için de geçerlidir. İkincil olarak da üzerinde durulması gereken nokta; ebeveynlerin çocuklarına karşı “ortak bir tutum” geliştirmelerinin ne kadar önemli olduğudur.

Piaget, Bilişsel Gelişim Dönemleri’nin son basamağının Soyut