Yazı Dizisi: Ebeveyn Tutumlarının Bireyin Sosyal Gelişimine Etkileri II (Aile Tipleri)

Ebeveyn Tutumlarının Bireyin Sosyal Gelişimine Etkileri yazı dizimizin bu ayki konusu aile tipleri.

Temelde 4 aile prototipimiz var;

Aşırı Korumacı Aile Tipi
Aşırı Serbest Aile Tipi
Otoriter Aile Tipi
Demokratik Aile Tipi

Pedagojik açıdan ideal olanı elbette ki Demokratik Aile Tipi, ama ya diğer aile tiplerinin takındığı tutum ve davranışların çocukta yarattığı etkiler? İşte yazımızın konusu da tam olarak bu. Bakalım Ebeveynlerin tutumları çocukların karakterlerini, davranışlarını,  sosyal gelişimlerini nasıl etkiliyor.

Aile tiplerinin başlıca özelliklerinden bahsedelim:

Aşırı Korumacı Aile Tipi: Bu tip ailelerde çocuğun özbakım becerileri zayıf, sosyal gelişim süreçleri ise oldukça yavaştır. Zira aile bireyleri normal şartlarda çocuğun yapması