Bölümlerimiz

Hemşirelik Tanımı

Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını, esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin organizasyonunu ve yönetilmesini sağlayan bir meslektir.

Hemşireliğin Amacı

Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri takip etmek, hastaların tedavi, bakım, korunması, koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlık eğitiminde diğer sağlık çalışanları ile işbirliği yapmaktır.

Hemşireliğin Görevleri

Bireyleri bedensel, ruhsal ve sosyal olarak bir bütün ele alarak yaşam kalitelerini yükseltmek amacı ile koruyucu önlemleri almak, sağaltımına katkıda bulunmak, rehabilitasyonu gerçekleştirmek için gerekli bakımı organize eder, yönetir. Ayrıca hemşirelerin eğitim, yönetim, danışmanlık gibi görev ve sorumlulukları da vardır.

Hemşirelerde Olması Gereken Nitelik ve Beceriler

Yardım etmeyi seven, güler yüzlü, merhamet ve şefkat duygusu gelişmiş, adil ve dürüst, hoşgörülü ve sağduyulu olmak gibi insani özellikler. Bilgisi, becerisi ve davranışları ile mesleğini topluma en iyi şekilde tanıtmak, mesleğini etik kurallar içinde yürütmek, mesleği ile ilgili gelişme ve yenilikleri izlemek ve uygulamak, eğitim yapma gibi mesleki beceriler.

Hemşirelerin Çalışma Alanları

Kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarında ve birimlerinde, iş sağlığı güvenliği kapsamında işyerlerinde, okullarda, kreşlerde, evde hasta bakımında görev almak çok geniş çalışma alanlarına sahiptirler.

Hemşirelikte Kariyer

Hemşireler mezun olduktan sonra istedikleri takdirde ameliyat, yoğun bakım, bebek,diyaliz, yara bakım, işyeri ve okul hemşireliği gibi birçok alanda uzmanlaşabilir ve dâhiliye, cerrahi, çocuk ve benzeri bölümlerde profesörlüğe kadar uzanan akademik kariyer yapabilirler.

Programın Hedefi

Hemşire yardımcılığı dalında; aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, özel bakım uygulamaları, temel ilaç bilgisi, sağlık psikolojisi, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardım etme, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim Süreci ve İçeriği

Hemşirelik yardımcılığı programına ruhsal ve bedensel bir engeli bulunmayan öğrenci alınır.  Mesleğin eğitim süresi, 4 yıldır. Meslek eğitiminde ortak dersleri, alan dersleri ve uygulamalı dersler önemli yer tutmaktadır. Öğrenciler 9 uncu sınıfta bütün okullarda okutulan ortak dersleri;10 sınıftan itibaren alan seçerek, ortak derslerle birlikte alan derslerini teorik ve uygulamalı olarak görürler.

Hemşire Yardımcılarında Olması Gereken Nitelik Ve Beceriler

Bilgisi, becerisi ve davranışları ile mesleğini topluma en iyi şekilde tanıtmak, mesleğini etik kurallar içinde yürütmek, mesleği ile ilgili gelişme ve yenilikleri izlemek ve uygulamak, eğitim yapma gibi mesleki beceriler.

Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında hemşirelerin görev alabileceği yerlerde hemşire nezaretinde çalışırlar. Hemşirelerin çalışma alanlarının çok geniş olması dolayısıyla hemşire yardımcılarının da çalışma alanlarının geniş olması anlamına gelmektedir.

Mesleki Gelişim Ve Kariyer Olanakları

Üniversiteye girişlerde 2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınavsız geçiş hakları bulunmaktadır. Hemşire olarak mezun olduklarında ameliyat, yoğun bakım, bebek, diyaliz, yara bakım, işyeri ve okul hemşireliği gibi birçok alanda uzmanlaşabilir ve dâhiliye, cerrahi, çocuk ve benzeri bölümlerde profesörlüğe kadar uzanan akademik kariyer yapabilirler.

Kayıtlar Devam Ediyor
Bilgilerinizi 
İletin, Biz Sizi Arayalım
En Kısa Zamanda Dönüş Yapılacaktır
Gönder
close-link

Erken Kayıt Dönemi

Hemen Şimdi Bilgilerinizi
Paylaşın


Biz Sizi Arayalım
Beni Arayın