Hemşire Yardımcılığı

Hemşire Yardımcılığı Programının Hedefi

Hemşire yardımcılığı dalında; aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, özel bakım uygulamaları, temel ilaç bilgisi, sağlık psikolojisi, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardım etme, yeni doğan ve çocuk sağlığını koruma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Hemşire Yardımcılığı Eğitimi Ve İçeriği

Öğrencilerimize verilen eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim sürecinde 9. ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. Sınıflarda ise ortak dersler ile alan derslerinin eğitimi teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.9.sınıfta kültür dersleri ağırlıklı olarak sürdürülürken, 10,11 ve 12.sınıflarda anatomi ve fizyoloji,meslek esasları,beslenme,sistem hastalıkları,ilk yardım,mesleki gelişim,sağlık hizmetlerinde iletişim,özel bakım uygulamaları,temel ilaç bilgisi,yeni doğan ve çocuk sağlığı,aseptik uygulamalar,kadın hastalıkları ve aile planlaması… gibi derslerle eğitim süreci devam etmektedir.

Çalışma Ve Mesleki Kariyer Olanakları

Üniversiteye girişlerde 2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınavsız geçiş hakları bulunmaktadır.

Hemşirelik Bölümü Mezunlarının Sınavsız Geçiş Yapabileceği Alanlar (2 Yıllık)

 

 • Diyaliz
 • Elektronörofizyoloji
 • Evde Hasta Bakımı
 • Fizyoterapi
 • İş ve Uğraşı Terapisi
 • İlk ve Acil Yardım (Paramedik)
 • Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Laboratuar Teknolojisi
 • Patoloji Laboratuar Teknikleri
 • Perfüzyon Teknikleri
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Tıbbi Laboratuar Teknikleri
 • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
 • Yaşlı Bakımı
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Odyometri
 • Podoloji
 • Anestezi

 

Üniversitelerin 4 yıllık hemşirelik bölümünü tercih etmeleri durumunda ayrıca ek puan verilmektedir.

Hemşirelik Bölümü Mezunlarının Ek Puanla Girebileceği 4 Yıllık Yüksekokullar

 • Ebelik YGS-2
 • Hemşirelik YGS-2
 • Sağlık Kurumları Yöneticiliği YGS-6
 • Sağlık Yönetimi YGS-6

Üniversitelerin hemşirelik bölümlerinden mezun olduktan sonra  ise özel yada kamu hastanelerinin yoğun bakım, yataklı servis, ameliyathane, diyaliz, acil servis, poliklinikler....vb birimlerinin yanı sıra Toplum Sağlığı Merkezi,   Aile Hekimliği Birimi,  Dispanserler,  Okul Sağlığı Hemşireliği, İş sağlığı Hemşireliği,  Yaşlı Bakım Merkezi Hemşireliği,  Evde Bakım hemşireliği, Diş klinikleri, gibi birçok alanda çalışma ve kariyer imkanı bulabilmektedirler.

Hemşirelik Tanımı

Hemşirelik; bireyin, ailenin, toplumun sağlığını korumak, yükseltmek, geliştirmek ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hizmetlerin; planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir

Hemşireliğin Görevleri

Bireyin ihtiyaçlarını belirleyerek, bu ihtiyacı karşılamak için gerekli uygulamaları planlar ve yapar. Hemşire sağlığı geliştirmek için bütüncül yaklaşımla sağlık bakım ihtiyaçlarını belirler ve iyileştirme sürecine katılır. Bir eğitici olarak hemşire, hastanın verilen bilgiyi anlayıp anlamadığını belirler ve mümkün olduğu kadar öğrenmesini sağlar. Daha sonra, sağlık bakım amaçları ile ilişkili olarak hastanın durumundaki ilerlemeyi değerlendirir.Ayrıca hemşirelerin  yönetim ve danışmanlık gibi görev ve sorumlulukları da vardır.Z

Hemşirelik Mesleğinin Gerektirdiği Özellikler

Hemşire olmak isteyenlerin;
-Sorumluluk duygusu yüksek,
- Biyolojiye ilgili,
- İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
- Çabuk ve doğru karar verebilen,
- Tedbirli, tertipli,
- Şefkatli, sevecen,
- Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı
kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ve Mesleki Kariyer Olanakları

Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.

Üniversiteye girişlerde 2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınavsız geçiş hakları bulunmaktadır.

Hemşirelik Bölümü Mezunlarının Sınavsız Geçiş Yapabileceği Alanlar (2 Yıllık)

 

 • Diyaliz
 • Elektronörofizyoloji
 • Evde Hasta Bakımı
 • Fizyoterapi
 • İş ve Uğraşı Terapisi
 • İlk ve Acil Yardım (Paramedik)
 • Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Laboratuar Teknolojisi
 • Patoloji Laboratuar Teknikleri
 • Perfüzyon Teknikleri
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Tıbbi Laboratuar Teknikleri
 • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
 • Yaşlı Bakımı
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Odyometri
 • Podoloji
 • Anestezi

 

Üniversitelerin 4 yıllık hemşirelik bölümünü tercih etmeleri durumunda ayrıca ek puan verilmektedir.

Hemşirelik Bölümü Mezunlarının Ek Puanla Girebileceği 4 Yıllık Yüksekokullar

 • Ebelik YGS-2
 • Hemşirelik YGS-2
 • Sağlık Kurumları Yöneticiliği YGS-6
 • Sağlık Yönetimi YGS-6

Üniversitelerin hemşirelik bölümlerinden mezun olduktan sonra  ise özel yada kamu hastanelerinin yoğun bakım,yataklı servis,ameliyathane,diyaliz,acil servis,poliklinikler....vb birimlerinin yanı sıra Toplum Sağlığı Merkezi,   Aile Hekimliği Birimi,  Dispanserler,  Okul Sağlığı Hemşireliği , İş sağlığı Hemşireliği,  Yaşlı Bakım Merkezi Hemşireliği,  Evde Bakım hemşireliği gibi birçok alanda çalışma ve kariyer imkanı bulabilmektedirler.

Kayıtlar Devam Ediyor
Bilgilerinizi 
İletin, Biz Sizi Arayalım
En Kısa Zamanda Dönüş Yapılacaktır
Gönder
close-link

Erken Kayıt Dönemi

Hemen Şimdi Bilgilerinizi
Paylaşın


Biz Sizi Arayalım
Beni Arayın