Staj Uygulamaları

Staj Uygulamaları

Uzman öğretmen kadromuzla, öğrencilerimizi mesleki bilgi ve beceriler ile donatıp ilk olarak  tam donanımlı teknik odalarımızda uygulamalar yaptıktan sonra  hastanelerde beceri eğitimine çıkarıyoruz. Dönem içi stajlarının yanı sıra yaz stajları içinde sağlık kuruluşlarından yararlanıyoruz.

Kamu, özel ve ASM olmak üzere 35 farklı alanda 182 öğrencimizle beceri eğitimi uygulaması yapmaktayız. Öğrencilerimiz staj yaptıkları hastanelerde okulumuzda öğrendikleri bilgi ve becerileri usta öğreticileri rehberliğinde uygulama ve daha da geliştirme olanaklarına sahipler. Doğu Marmara Sağlık Meslek Lisesi olarak hem usta öğreticiler hem de öğrencilerimizle yakın ilişki içinde olarak stajlarının etkili ve verimli geçmesi için onlarla işbirliği yapıyoruz.

Öğrencilerimizin staj süresi içerisinde her dönem farklı sağlık kuruluşunda staj yapmalarını sağlayarak farklı deneyimler kazanmalarını sağlıyoruz. Staj yaptıkları hastanelerde servisler arası rotasyon yaparak hem farklı uygulamalar yapmalarını hem de ileride hangi alanda uzmanlaşacaklarına dair fikir sahibi olmalarını sağlıyoruz. Tüm bunları yaparken deneyimli öğretmen kadromuzla sürekli yanlarında yer alarak takiplerini yapıyoruz. Her bir öğrencimiz için gelişim tablosu hazırlayarak mesleki ilerlemelerini takip ve kayıt altına alıyoruz.

Dönem içi stajı ve yaz stajındaki başarılarından dolayı hastaneler tarafından öğrencilerimize verilen çok sayıda teşekkür belgemiz bulunmaktadır.

STAJ YAPTIĞIMIZ KURUMLAR

 • Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Merkez Kampüs)
 • Sakarya Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi
 • Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Korucuk)
 • Toyota sa Acil Yardım Hastanesi
 • Yenikent Devlet Hastanesi
 • Geyve Devlet Hastanesi
 • Ferizli Devlet Hastanesi
 • Akyazı Devlet Hastanesi
 • Karasu Devlet Hastanesi
 • Özel Adatıp Hastanesi
 • Özel Beyhekim Hastanesi
 • Özel Vatan Hastanesi
 • Özel Bilge Hastanesi
 • Sakarya Büyükşehir Belediye Polikliniği
 • Sakarya Diyaliz Merkezi
 • ASM leri

AKADEMİK BAŞARI

Özel Doğu Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine, sağlık sektöründe geçerliliğini kaybetmeyecek bir iş imkanı sunarken aynı zamanda sahip oldukları meslek alanında kendilerine geliştirmelerine yardımcı olacak akademik alt yapıyı da hazırlamaktadır. Bir taraftan öğrencilerimizin akademik başarıları ve mesleki gelişimleri koordinatör öğretmenimiz danışmanlığında takip edilirken, diğer taraftan uygulanan Öğrenci Koçluk Sistemi, Akademik Başarı Sistemi(A.B.S.) ve Mesleki Gelişim Destek Programı ile öğrencilerimizin okula başladığı ilk günden itibaren alacakları kaliteli eğitimin sürekliliğini hedeflemektedir.

Öğrenci Koçluk Sistemi nedir?

Öğrenci Koçluk Sistemi; öğretmenlerimizin öğrencilerle bireysel olarak ilgilenmelerine ve onların okul ortamını bir sosyalleşme sahası olarak görmelerine yardımcı olmayı hedefleyen bir sistemdir. Bu sistem sayesinde öğrencilerimiz yaşadıkları problemlerin çözümüne ilişkin bir yol haritası çizmek istediklerinde koç öğretmenlerine danışma imkanı bulabilmektedir. Öğrenci Koçluk Sisteminin bir diğer fonksiyonu ise, okul yönetimi, öğretmen, veli ve öğrenci işbirliği ve iletişimi kısa bir süre içinde sağlayabilmesidir.

Akademik Başarı Sistemi (A.B.S.) nedir?

Akademik Başarı Sistemi (A.B.S.) öğrencilerimizin, üniversite sınavına hazırlanmasına temel hazırlayacak, kültür derslerindeki(Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Coğrafya, Tarih) başarılarının takibinin yapıldığı, mevcut ders programı dışında, öğrencilerimizin katılımının zorunlu olduğu etüt programlarının uygulandığı bir sistemdir. Ayrıca bu sistem kapsamında öğrencilerimizin kültür derslerindeki başarılarının ölçülmesine yardımcı olan deneme sınavlarımız da bulunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin akademik başarıları okula başladıkları ilk andan itibaren takip edilebilmekte, öğrencilerimize ve velilerimize bu süreçle ilgili hızlı geri bildirimde bulunmaya olanak sağlamaktadır.

Mesleki Gelişim Destek Programı nedir?

Okulumuz, akademik başarısının yanında, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve bu mesleki gelişim süreci konusunda onları bilgilendirmek amacıyla Mesleki Gelişim Destek Programı’nı uygulamaktadır. Bu program sayesinde öğrenciler, diğer mesleki ve teknik liselerden farklı olarak kültür derslerinin ağırlıklı olduğu 9. sınıfta, yöneldikleri meslek ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilmektedir. Sınıf rehber öğretmenleri ve meslek dersi öğretmenlerimizin işbirliği ile uygulanan programda öğrenciler, yaratıcı drama, materyal tasarımı, pano ve kompozisyon çalışması gibi etkinliklerle yöneldikleri mesleği daha yakından tanıma imkanı bulabilmektedir.

Beceriye Dayalı Eğitim

Beceri, kişinin yatkınlık ve öğrenimine bağlı olarak bir işi başarma veya bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneğidir.

Özel Doğu Marmara Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olarak öğrencilerimize bu beceriyi 4 yıl sürecek olan eğitim süresi boyunca vermekteyiz.

Öğrencilerimize Nasıl Beceri Kazandırıyoruz?

İlk olarak mesleğinde uzman öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimizin alt yapısını oluşturacak olan teorik bilgiler 9. Sınıftan başlayarak verilir. Donanımlı sınıflarımızda ve laboratuarlarımızda işitsel ve görsel metodlarla bu eğitim öğrencilere aktarılır.

Daha sonra verilen teorik bilgiler donanımlı teknik odalarımızda uygulamaya geçirilir. Bu uygulamalar yapılırken öğretmenlerimiz eşliğinde işlenen konunun özelliğine göre grup ve bireysel  olarak çalışmalar yapılır.böylece teorikte öğrenilen bilgiler el becerisiyle birlikte pekiştirilir.

Staj öncesinde sağlık kuruşlarına ve laboratuarlara geziler düzenlenerek  öğrencilerimizin çalışma ortamlarını yakından görmelerine imkan sağlanmış olur.

İlk iki yıl teorik ve uygulamalar okulumuzda yapılırken.3. ve 4. Sınıf öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda teorik eğitimlerine devam edip üç gün hastanelerde staja çıkmaktadırlar. Bu aşamada her öğrencimiz koordinatör öğretmenlerimiz tarafından takip edilir. Öğrencilerimizin beceri eğitimleri not ile değerlendirilir . Öğrencilerimiz meslek dersi öğretmenleri gözetiminde beceri iş dosyasını doldurur ve vaka çalışmalarını yapar. Böylece hasta bakımı ve takibi için gerekli becerilerini geliştirir.

Yabancı Dil Eğitimi

Okulumuz, dil eğitimi stratejisini, dil öğrenmenin hayatın bir parçası olduğunu göz önünde bulundurularak belirlemiştir. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına karşılık olarak belirlenen yabancı dil İngilizcedir. Yabancı dil eğitimi için hedeflenen kazanımlar;

 • Öğrencilerine İngilizceyi sevdirmek
 • Meslek yaşantılarında İngilizce bilmenin gerekliliğini kavratmak,
 • Dil öğrenimini eğlenceli bir aktiviteye dönüştürmek,
 • Öğrencilere gerekli ve temel yabancı dil becerilerini kazandırarak iletişim kurmalarını sağlamaktır.
 • Eğitim çeşitli materyal, ekipman, araç-gereç sağlanarak desteklenmektedir.
 • Okulumuzun bir İngilizce dersliği ve akıllı tahtası bulunmaktadır. Akıllı tahta kullanımı ile interaktif eğitim sunulmaktadır.
 • Öğrenciler sene boyunca aldıkları bilgi ve becerileri yıl içinde (şarkı yarışmaları , scrubble turnuvaları, dans gösterileri …) ile sergileme fırsatı bulmaktadırlar.
 • İngilizce dersi ‘İngilizce Zümresi’ tarafından öğrencilerin seviyelerine uygun olarak belirlenen ders kitapları (For Real) cd leri ve ekstra materyalleri ile ve ek olarak mesleki İngilizce kitapları(nursing book/medical book) ile sürdürülmektedir.
 • Nursing ve medical kitapları ile öğrenciler hastane içindeki ekipmanları, bölümleri, personeli, araç gereçleri, kendi alanlarına yönelik tıbbi terimleri öğrenerek yabancı dil yeterliliklerini mesleki alanlarına başarılı bir şekilde taşıyabilmektedirler.
Kayıtlar Devam Ediyor
Bilgilerinizi 
İletin, Biz Sizi Arayalım
En Kısa Zamanda Dönüş Yapılacaktır
Gönder
close-link

Erken Kayıt Dönemi

Hemen Şimdi Bilgilerinizi
Paylaşın


Biz Sizi Arayalım
Beni Arayın